love-amulet

หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน

หลวงปู่หมุน วัดบ้านจานอายุ 109ปี มรณะภาพเมื่อปี2546 ท่านเป็นทายาทพุทธาคมสายสมเด็จลุนแห่งนครจำปาศักดิ์ ท่านเป็นอริยะสงฆ์ที่ปฏิบัติธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ขนาดผู้เรืองวิทยาคมอย่างหลวงพ่อกวย ท่านยกย่องว่าหลวงปู่หมุนเก่งมากๆให้ลูกศิษย์ไปกราบท่านให้จงได้ หลวงปู่หมุนมีพลังจิตของสูงมากๆครับ กล่าวกันว่าการเสกวัตถุมงคลของท่านทำให้เหล็กธรรมดากลายเป็นเหล็กไหลได้ ไม่เคยพบในพระเครื่องของสำนักใดที่จะมีพลังกระจายตัวออกมาถิง20-30วารอบตัว มันเอง เคยมีผู้มีอภิญาน(จับพลังพระเครื่องได้) ตรวจสอบว่าพลังมากถึงขนาดเอาเบจภาคี 5 องค์มารวมกันยังไม่ได้เท่า การตังธาตุ หนุนธาตุ ทำให้มีพลังงานสะสมจนสุดพิสดาร พิสดารจนไร้ผู้เทียมทาน หลวง ปู่หมุนมีคุณธรรมขนาดไหน ท่านผู้รู้จีงให้รีบไปกราบและทำบุญด้วยท่านว่าเลยขั้นพระปรมาจาร์ยในวิชชา ธรรมกาย และพระปรมาจาร์ยมโนมยิทธิของเราอีกเพราะท่านทั้งสองแม้เป็นวิริยะธิกะเก่าแต ่เมื่อได้คูณธรรม กลับต้องช่วยเหลือลูกศิษย์ในสารพัดเรือง ไม่มีเวลา ผิกผน จนกระทั้งต้องละสังขารกลับนิพานในเวลาไม่สมควร
แสดง 1-12 จาก 60 รายการ