love-amulet

ชูชก

ชูชก คือผู้ขอในนิทานชาดกเรื่อง พระเวสสันดร ซึ่งสา มารถขอ กัณหา ชาลี จากพระบิดาไปได้ ถือว่า เป็นการขอที่ยิ่ง ใหญ่ ท่านโบราณาจารย์จึงได้จำลองรูป ชูชก มาเป็นเครื่อง รางอย่างหนึ่ง คือ ถ้าจะไปขออะไรจากใครก็ให้เอารูป ชูชก พกพาติดตัวไปด้วยจะขอเขาได้ดังใจปรารถนา ท่านให้ภาวนา คาถาชูชก ที่ว่าชูชก

โอมนะโมโพธิสัตโต กัณหาชาลีกุมาโร โอมมัทธิราช กุมารโร ชะหังหังเมสัตตะ สวาโหม แล้วเศกสำทับด้วยคาถา โอมสิทธิ สิทธิชูชะโก สวาหะ

แสดง 1-2 จาก 2 รายการ