love-amulet

ราชสีห์,คชสีห์,เสือ

ราชสีห์ เป็นสัตว์ในวรรณคดีและชาดก มีถิ่นกำเนิด ณ ป่าหิมวัน เป็นสัตว์ที่มีตะบะเดชะฤทธิเดชเหนือกว่าบรรดา สัตว์น้อยใหญ่ทั้งปวง ท่านโบราณาจารย์จึงนำเอารูปลักษณ์ ของราชสีห์มาแกะเป็นเครื่องรางของขลังด้วยงากำจัดและงากำจาย โดยการจารึกหัวใจราชสีห์คือ สิงหะนาทั้ง ลงไป ถ้าเป็นตัวเล็ก ก็ไม่จารคงปลุกเศกเท่านั้น

ราชสีห์ มีสร้างอยู่หลายอาจารย์ด้วยกัน คือ ราชสีห์ ของ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ อ.พายุหะคีร์ นครสวรรค์ ส่วน ใหญ่จะเป็นฝีมือช่างในตลาด อ.พายุหะ ลักษณะจะคล้าย ๆ กันคือแกะอย่างรูปลอยองค์ กนกทำเป็นอย่างเลข ๑ ชนิดที่ แกะครอบอยู่ภายในรูปหัวใจ รูปสี่เหลี่ยมก็มี การพิจารณาราช สีห์หลวงพ่อเดิมเอาความเก่าของงาเป็นสำคัญ เหตุด้วยอาจารย์ ในยุคหลังได้จำเริญตามท่านก็มีอยู่หลายองค์เหมือนกัน


คชสีห์ เป็นราชสีห์อีกพันธุ์หนึ่งมีรูปลักษณ์ละม้าย เหมือนกัน ต่างแต่ว่า คชสีห์มีงวงและงาเพิ่มขึ้นมา มีฤทธิเดช ไม่แพ้ ไกรสรราชสีห์เช่นกัน ดังมีพรรณาถึงลักษณะของคชสีห์ ในเรื่องสัตวาภิธานของ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารย์ ยางกูร) ตอนหนึ่งว่า “ราชสีห์มีกระหนก ยอดพันปกปัจฉิมัง คชสีห์มีงวงทั้ง ยอดกระหนกปรกบุตโต ทั้งสองสัตว์สูงสุดถึง สัตว์ที่โต ๆ ก็เกรงเดชเหตุฤทธิแรง”

คชสีห์ มีสร้างเพียงเจ้าเดียวเท่านั้นคือ ท่านอาจารย์ เฮง วัดเขาดิน อ.บรรพตพิสัย นครสวรรค์ พระอาจารย์ร่วมสมัย กับหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ

แสดง 1-10 จาก 10 รายการ