love-amulet

กุมารทอง

กุมารทองตามตำหรับเดิมนั้น ท่านให้เอาเด็กที่ตายท้องกลม หรือ ตายในขะณะที่มารดายังอยู่บนกระดานไฟ ถ้าตายูในวันเสาร์ หรือวันอังคารยิ่งดี นำเอามาย่างไฟจนแห้งดีแล้วจึงลงรักปิดทอง นำเอาไปเลี้ยงอย่างลูก เป็นเครื่องรางของขลังอย่างหนึ่ง สามารถ ใช้สอยในกิจการทั้งปวงได้สืบต่อมาท่านใบราณาจารย์เห็นว่า ตามตำราเดิมนั้นยุ่ง ยากและสลับซับซ้อน จึงได้ดัดแปลงให้การสร้างกุมารทอง รวบรัดยิ่งขึ้น โดยใช้วัสดุอาถรรพณ์ต่าง ๆ เช่น ดินโป่ง ดินป่าช้า ขี้เถ้าผีตายวันเสาร์เผาวันอังคาร มาปั้นเป็นรูปกุมารแล้วเอา สิ่งซึ่งสืบเนื่องมาจากเด็กตายท้องกลมหรือตายในขณะที่แม่ยัง อยู่บนกระดานไฟให้ตัดลิ้นเอามาบรรจุลงในรูปกุมารทองปลุก เศกจงดี แล้วก็สามารถใช้สอยในกิจการต่าง ได้เช่น เฝ้าบ้านคลจิตดลใจให้คนมาซื้อสินค้าและใช้ทางเสน่ห์เล่ห์กลเป็นต้น กุมารทองซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็คือ กุมาร ทองของหลวงพ่อเต๋ วัดสามง่าม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

แสดง 1-3 จาก 3 รายการ