love-amulets

ข้อมูลการชำระเงิน

เพื่อความรวดเร็วเมื่อชำระเงินแล้วช่วยแจ้งช่องทางที่ท่านโอนด้วย สอบถามเพิ่มเติมโทร 089-4551470, 081-3259518,  อีเมล์ [email protected] และ line id : @love-amulet 

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb

ธนาคารกสิกรไทย

คุณเพชรลดา พรภพ

635-2-06603-4

( ออมทรัพย์ )

scb

ธนาคารไทยพาณิชย์

คุณเพชรลดา พรภพ

164-2-24643-2

( ออมทรัพย์ )

ktb

ธนาคารกรุงไทย

คุณเพชรลดา พรภพ

762-0-05947-4

( ออมทรัพย์ )

bkb

ธนาคารกรุงเทพ

คุณเพชรลดา พรภพ

907-0-01386-8

( ออมทรัพย์ )